Behar-Behukotai 5781 – Noi, poporul

În ultima pericopă a cărții Levitic, în mijlocul unuia dintre cele mai arzătoare blesteme care au fost vreodată rostite unei națiuni cu titlu de avertisment, înțelepții au găsit un grăunte de aur pur. 

Moshe descrie o națiune care fuge de inamicii săi:

Până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt îi va pune pe fugă; vor fugi ca de sabie şi vor cădea chiar fără să fie urmăriţi de nimeni. Se vor prăvăli unii peste alţii ca de sabie şi vor cădea chiar fără să fie urmăriţi de nimeni. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri. (Lev. 26:36-37)

La suprafață nu este nimic pozitiv în acest scenariu de coșmar. Însă înțelepții au zis: “‘Se vor prăvăli unii peste alţii’” – poate fi înțeles ca ‘se vor prăvăli unii din cauza altora’: acest lucru ne învață că toți evreii sunt responsabili unul pentru celălalt.”

Acesta este un pasaj extrem de ciudat. De ce e localizat acest principiu aici? Cu siguranță întreaga Tora îi aduce mărturie. Atunci când Moshe vorbește despre răsplata pentru păstrarea legământului, se referă la ea în mod colectiv. Va fi ploaie la vremea ei. Veți avea recolte bune. Și așa mai departe. Acest principiu că evreii au o responsabilitate colectivă, că soarta și destinul lor este interconectat – acestea puteau fi deduse din binecuvântările Torei. De ce să căutăm sursa printre blesteme?    

 Răspunsul este ideea că suntem cu toții implicați în soarta celuilalt nu este unică iudaismului. Acest lucru este valabil pentru cetățenii oricărei națiuni. Dacă economia este în plină expansiune, majoritatea oamenilor au de câștigat. Dacă există lege și ordine, dacă oamenii sunt politicoși unul cu celălalt și își vin în ajutor unul altuia, există un sentiment general de bunăstare. În schimb, dacă este recesiune mulți oameni vor suferi. Dacă un cartier este îngrozit de infracționalitate, oamenii se tem să meargă pe străzi. Suntem animale sociale, iar orizonturile posibilităților noastre sunt modelate de societatea și cultura în care trăim.  

Toate acestea s-au aplicat israeliților cât timp ei erau o națiune în propria lor țară. Dar ce se întâmplă atunci când suferă înfrângere și exil, fiind în cele din urmă împrăștiați pe tot pământul? Nu mai aveau niciuna dintre trăsăturile convenționale ale unei națiuni. Nu locuiau în același loc. Nu foloseau acceași limbă în viața de zi cu zi. În timp ce Rashi și familia sa locuiau în zona de nord, creștină, a Europei, vorbind franceza, Maimonide locuia în Egiptul musulman, vorbea și scria în arabă. 

Nici soarta nu era una comună tuturor evreilor. În timp ce evreii din nordul Europei sufereau din cauza persecuțiilor și masacrelor în timpul Cruciadelor, evreii din Spania se bucurau de Epoca lor de Aur. Când evreii din Spania erau expulzați și obligați să rătăcească prin lume ca refugiați, evreii din Polonia se bucurau de un rar moment de toleranță. În ce mod erau deci responsabili unul pentru celălalt? Ce anume îi făcea să fie o națiune? Cum puteau ei – așa cum a formulat autorul Psalmului 137 – să cânte cântarea lui Dumnezeu într-un ținut străin?

Există doar două texte în Tora care fac referire la această situație, și anume cele două secțiuni cu privire la blesteme, unul dintre ele în această pericopă, iar celălalt în Deuteronom, în pericopa Ki Tavo. Doar acestea se referă la o vreme în care poporul Israel este exilat și dispersat, risipit, așa cum spune Moshe “până la cealaltă margine a cerului.” (Deut. 30:4) Există totuși trei diferențe majore între cele două blesteme. Pasajul din Levitic este la plural, iar cel din Deuteronom la singular. Blestemele din Levitic sunt cuvintele lui Dumnezeu; în Deuteronom sunt ale lui Moshe. Blestemele din Deuteronom nu se încheie cu speranță. Ele concluzionează cu o viziune sumbră: 

Acolo, vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe: şi nu va fi nimeni să vă cumpere.” (Deut. 28:68)

Cel din Levitic se încheie cu o speranță importantă:

Dar, şi când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot şi nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot şi să rup legământul Meu cu ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Ci Îmi voi aduce aminte, spre binele lor, de vechiul legământ prin care i-am scos din ţara Egiptului, în faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.” (Lev. 26: 44-45)

Chiar și în cele mai întunecate clipe, potrivit Leviticului, poporul evreu nu va fi niciodată distrus. Iar Dumnezeu nu îi va respinge. Legământul va rămâne în vigoare, iar termenii lui vor fi încă valabili. Acest lucru semnifică faptul că evreii vor fi mereu legați unul de celălalt cu aceleași legături ale responsabilității reciproce pe care le-au avut în țara lor – căci legământul a fost cel care i-a format ca națiune, i-a legat unul de celălalt și i-a legat chiar de Dumnezeu. Așadar, chiar și atunci când se vor împiedica unii de alții, fugind de dușmanii lor, vor fi totuși încă legați de responsabilitatea reciprocă. Vor fi în continuare o națiune cu o soartă și un destin comun. 

Aceasta este o idee rară și specială, fiind o caracteristică distinctivă a politicii legământului. Legământul a devenit un element semnificativ în politica Vestului, după reformă. A modelat discursul politic în Elveția, Olanda, Scoția și Anglia în secolul al șaptesprezecelea, în timp ce invenția tiparului și răspândirea alfabetizării i-a familiarizat pentru prima oară pe oameni cu Biblia Ebraică (așa cum o numesc ei, “Vechiul Testament”). De acolo au învățat că trebuie să facă față tiranilor, că ordinele imorale nu trebuie urmate și că regii nu conduc pe baza dreptului divin, ci doar prin consimțământul celor pe care îi guvernează.  

Aceleași convingeri erau împărtășite și de părinții fondatori când au pornit spre America, cu diferența că acestea nu s-au pierdut în timp ca în cazul Europei. Rezultatul este că Statele Unite sunt singura țară în zilele noastre, al cărei discurs politic este modelat de ideea legământului. 

Două exemple clasice în acest sens sunt discursurile inaugurale ale lui Lyndon Baines Johnson în 1965 și cel ce-al doilea discurs inaugural a lui Barack Obama în 2013. Ambele folosesc sistemul biblic al repetiției semnificative (întotdeauna în număr impar, trei, cinci sau șapte). Johnson invocă ideea legământului de cinci ori. Obama începe de cinci ori paragrafe cu o expresie cheie a politicii legământului – expresie ce nu este niciodată folosită de politicienii Britanici – și anume “Noi, poporul.”

În societățile bazate pe legământ, poporul per ansamblu este responsabil, sub suveranitatea lui Dumnezeu, pentru soarta națiunii. Așa cum a formulat Johnson, “Soarta noastră ca națiune și viitorul nostru ca popor se bazează nu doar pe un cetățean, ci pe toți cetățenii.” Cum a spus Obama, “Tu și cu mine, ca cetățeni, avem puterea de a stabili cursul acestei țări.” Aceasta este esența legământului: suntem cu toții împreună în asta. Nu există o împărțire a națiunii între cei care condus și cei care sunt conduși. Suntem împreună responsabili, sub suveranitatea lui Dumnezeu, unul pentru celălalt.

Aceasta nu este o responsabilitate deschisă. În iudaism nu exită nimic precum ideea tendențioasă și în cele din urmă lipsită de sens expusă de Jean-Paul Sartre în Being and Nothingness a ‘responsabilității absolute’: “Consecința esențială a remarcilor noastre anterioare este aceea că omul, fiind condamnat să fie liber poartă pe umeri întreaga greutate a lumii, el este responsabil pentru lume și pentru el însuși ca o formă a existenței.”

În iudaism suntem responsabili doar pentru ceea ce am fi putut împiedica și nu am făcut-o. Iată cum abordează Talmudul:

Oricine poate interzice casei sale [să comită un păcat] dar nu o face, este reținut pentru [păcatele ce aparțin] casei sale. [Dacă le pot interzice] semenilor săi [și nu o fac] sunt reținuți pentru [păcatele ce aparțin] semeilor săi. [Dacă le pot interzice] întregii lumi [și nu o fac] sunt reținuți pentru [păcatele ce aparțin] întregii lumi. (Shabbat 54b)

Aceasta rămâne o idee puternică și neobișnuită. Ceea ce o face unică iudaismului este faptul să se aplică unui popor împrăștiat în întreaga lume, unit doar prin termenii legământului pe care strămoșii noștri l-au făcut cu Dumnezeu la Muntele Sinai. Dar continuă, așa cum am susținut adesea, să conducă discursul politic american la fel până în zilele noastre. Ne spune că suntem cetățeni egali în republica credinței și că responsabilitatea nu poate fi delegată guvernelor sau președinților, ci aparține inalienabil fiecăruia dintre noi. Noi suntem păzitorii fraților și surorilor noastre. 

La aceasta mă refer atunci când spun că este o idee neobișnuită și aparent contradictorie pe care am argumentat-o în această serie de eseuri: aceea că avem cu toții chemarea de a fi lideri. Ați putea protesta: dacă toate lumea e un lider, de fapt nimeni nu este. Dacă toată lumea conduce, atunci cine sunt cei care îi urmează? Conceptul care rezolvă contradicția este legământul.

Leadershipul este acceptarea responsabilității. Așadar, dacă suntem cu toții responsabili unul pentru celălalt, avem cu toții chemarea de a fi lideri, fiecare în sfera sa de influență – fie că este vorba de familie, comunitate, o organizație sau un grup și mai mare. 

Acest lucru poate determina uneori o diferență uriașă. Spre sfârșitul verii lui 1999 eram în Pristina realizând un program de televiziune al BBC despre consecințele campaniei din Kosovo. L-am intervievat pe Generalul Michael Jackson, la acea vreme conducătorul forțelor NATO. Spre surprinderea mea, mi-a mulțumit pentru ceea ce făcuse “poporul meu”. Comunitatea evreiască preluase conducerea celor 23 de școli primare din oraș. A fost, spunea el, cea mai valoroasă contribuție la bunăstarea orașului. Atunci când 800.000 de persoane devin refugiați și apoi se întorc acasă, cel mai liniștitor semn că viața a revenit la normal este că școlile deschid la timp. Acest lucru, spunea el, îl datorăm poporului evreu. 

La întâlnirea cu președintele comunității evreiști pe care am avut-o ceva mai târziu în acea zi, l-am întrebat câți evrei locuiau la acel moment în Pristina. Răspunsul lui? Unsprezece. Povestea, am descoperit mai târziu, era aceasta. La începutul conflictului, Israelul alături de alte agenții de ajutor internațional, a trimis o echipă medicală care să lucreze cu refugiații albanezi din Kosovo. Ei au observat că, în timp ce alte agenții se concentrau pe adulți, nu era nimeni care să lucreze cu copiii. Traumatizați de conflic și departe de casă, copii erau pierduți, fără niciun sistem de suport pentru ei. 

Echipa a sunat în Israel și a cerut tineri voluntari. Fiecare organizație de tineret din Israel, de la cele mai seculare la cele mai religioase, a creat echipe de voluntari formate din lideri de ale organizațiilor de tineret, pe care le trimiteau în Kosovo pentru intervale de câte două săptămâni. Ei au lucrat cu copiii, au organizat tabere de vară, competiții sportive, teatru, evenimente muzicale și orice altceva la care se puteau gândi pentru a face acest exil temporar mai puțin dramatic. Albanezii din Kosovo erau musulmani și pentru mulți dintre lucrătorii Israelieni era primul contact și prima prietenie cu copii de o altă religie. 

Eforturile lor au primit laude de la UNICEF,  organizația pentru copii a Națiunilor Unite. Ca urmare a acestor evenimente, “poporul evreu” – Israelul, organizația americană “Joint” și alte organizații evreiești  – au fost rugate să supravegheze întoarcerea la normalitate a sistemului școlar din Pristina.

Acest episod m-a învățat despre puterea chessed-ului, acte de bunătate atunci când acestea se întind dincolo de granițele religiei. De asemenea, a arătat diferența practică pe care răspunderea colectivă o are asupra sferei acțiunilor evreiești. Lumea evreiască este mică, dar firele invizibile ale responsabilității reciproce înseamnă că până și cele mai mici comunități evreiești pot apela la poporul evreu pentru ajutor și pot realiza lucruri ce ar fi excepționale chiar și pentru o națiune de multe ori mai mare. Atunci când poporul evreu își dă mâna pentru responsabilitatea colectivă, devin o forță formidabilă a binelui.

  1. Simțiți că poporul evreu împărtășește încă un sentiment colectiv al sorții?
  2. Sunteți de acord că trăim într-o societate a legământului – mai ales în timpul Pandemiei de COVID – în care “suntem împreună în asta”?
  3. Există o zică evreiască faimoasă, “Kol Yisrael arevim zeh bazeh“, însemnând “Toți evreii sunt responsabili unul pentru celălalt”. Ce impact are această idee asupra perspectivei tale despre poporul evreu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *